top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Informacje ogólne

Blooming Roses to hodowla psów rasowych w Polsce, która przy pomocy własnej strony internetowej oraz za pośrednictwem innych platform internetowych, do których zaliczamy media społecznościowe umieszcza informacje o swoim działaniu. Twoja prywatność i ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy najwyższej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z polską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest hodowla Blooming Roses zarejestrowana w Związku Kynologicznym w Polsce, nr rejestracji oddziałowej 5699/B.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z nami:

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, różnymi kanałami komunikacji – gdy poprzez naszą stronę internetową www.bloomingroses.net, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy kierujesz do nas zapytanie dotyczące spodziewanych miotów, badań rodziców czy planów hodowlanych.

Twoje dane osobowe pozyskujemy za pośrednictwem i wyżej wymienionej strony i poprzez media społecznościowe. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 1. w celu zapisania Cię na listę do kontaktu przez www.bloomingroses.net – jest to niezbędne do wywiązania się ze zobowiązań umownych wobec Ciebie;

 2. w celu wysłania odpowiedzi na Twoje zapytanie wysłane do nas drogą mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego – jest to nasz prawnie uzasadniony interes wobec Ciebie;

 3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym  przeciwdziałanie nieprawidłowościom – jest to nasz obowiązek prawny,

 4. w celach tworzenia analiz lub statystyk dla celów raportowania, badań marketingowych, opracowania oferty w celu optymalizacji i personalizacji – jest to nasz prawnie uzasadniony interes.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zależności od celu i podstawy prawnej, przechowujemy Twoje dane osobowe przez wskazany poniżej okres:

 • w celu wysłania odpowiedzi na Twoje zapytanie wysłane do nas drogą mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego - przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy w możliwie najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie,

 • w celach marketingowych – do czasu wycofania Twojej zgody.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu w związku z jego obsługą reklamową i marketingową na mocy zawartych umów powierzenia danych,

 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, podatkowe, teleinformatyczne.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz o kopię danych,

 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe, 

 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane,

 • wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie i nie istnieją już inne podstawy prawne przetwarzania,

 • zgłosiłeś uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub

 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych - masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie do przechowywania, chyba że będzie ono niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś,

 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego – masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli zgłosisz taki sprzeciw, nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach,

 • prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania Twoich osobowych – jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy zanim to zrobiłeś. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać kontaktując się z nami.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: natalia@skibinski.pl Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.

 • ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Czy przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skutecznego zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.. Na podstawie Twojego profilu będziemy znali Twoje oczekiwania i preferencje. Przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Nasz serwis internetowy korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizowania statystyk ruchu na naszej stronie, które jest własnością Google Inc. Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają nam analizę sposobu korzystania z naszego serwisu. Google analizuje te dane, aby badać sposób korzystania z naszej strony, a także wykonać raporty statystyczne dla nas oraz przygotować dodatkowe usługi dotyczące serwisu i używania Internetu. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył Twojego IP z innymi danymi. Możesz wyłączyć przyjmowanie cookies konfigurując ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. 

bottom of page