top of page

Odwiedziny Jazzia

Po 2 miesiącach odwiedził nas nasz cudowny Jazz. Załapał się na podcięcie łapek, uszu i szyjki, a przede wszystkim wybawił się za wszystkie czasy z siostrą Abby i naszą DT Pepper :)留言


Post: Blog2_Post
bottom of page